de behoeftepiramide van maslow

De behoeftepiramide van Maslow

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijft steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes en blogs!

de behoeftepiramide van maslow

Wat zijn behoeften?

Wanneer mensen overgaan tot een aankoop, zal dit steeds vertrekken vanuit een bepaalde behoefte.

Men is zich namelijk bewust geworden dat het hem of haar aan iets ontbreekt, en dat men een bepaald product of dienst nodig heeft om dit gemis op te vullen.

Behoeften kunnen zowel latent als manifest zijn.
Het verschil hierbij is dat er bij latente behoeften nog geen bewustwording is dat het je aan iets aanbreekt, terwijl dit wel ontwikkeld kan worden.

 

Niet iedereen is zich bewust van zijn of haar behoeften

Lang niet altijd zijn mensen of bedrijven zich immers bewust van hun behoeften.
Denk maar aan de adviseur van inbraakpreventiemiddelen die zijn potentiële klanten bewust maakt van het feit dat hun huizen niet optimaal beveiligd zijn tegen inbraken door te tonen hoe gemakkelijk het is om bijvoorbeeld de deur te openen zonder sleutel.

Manifeste behoeften zijn dan weer behoeften die men zeer bewust aanvoelt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wasmachine die na jaren trouwe dienst stuk gaat; men zal hoe dan ook een oplossing nodig hebben om zijn kledij te wassen.

Verder is het zo dat latente behoeften soms vanzelf manifest kunnen worden.
Zo zal je nadat je hebt ontbeten geen honger of dorst hebben, al zal dat tegen het middaguur alweer wél het geval zijn.

 

Behoeften volgens Maslow

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow beschreef in 1943 zijn hiërarchische ordening van behoeften in de vorm van een behoeftepiramide.

De theorie van Maslow is gebaseerd op het idee dat iedereen bepaalde gemeenschappelijke basisbehoeften heeft.
Men zou pas streven naar hoger gelegen behoeften in de piramide, nadat lager gelegen behoeften zijn bevredigd.

Het overslaan van een of meerdere niveaus is hierbij niet mogelijk.

 

Fysiologische behoeften


De eerste basisbehoefte in de Piramide van Maslow zijn de fysiologische behoeften: Eten, drinken, slapen, zuurstof, sporten, zich ontlasten, en seks.

Wanneer deze fundamentele levensbehoeften niet, of nauwelijks kunnen worden ingevuld – zoals in derde wereldlanden vaak het geval is – dan heeft men ook geen behoefte aan zaken in de volgende fases binnen de behoeftenpiramide.

Fysiologische behoeften zijn hierbij primair, omdat ze te maken hebben met overleven.

 

Veiligheid – garantie – zekerheid


Op de tweede plaats vinden we de veiligheidsbehoeften, welke zich zowel stellen vandaag als naar de toekomst toe.

Voor het invullen van veiligheidsbehoeften gaan we als individu op zoek naar zekerheid in de vorm van: onderdak, kleding (bescherming van het lichaam) of financiële zekerheid (werk, sparen).

In sommige culturen zal de overheid instaan voor de invullen van deze behoeften, vooral naar de zwakkeren binnen de samenleving toe.

 

Sociaal contact


De derde behoefte binnen de piramide van Maslow zijn de behoeften aan sociaal contact.
Dit zijn dan de behoeften aan liefde, familie, gezin, vriendschap en persoonlijke of zakelijke relaties.

Deze fase wordt ook wel de fase van saamhorigheid genoemd.

 

Erkenning – status


Op de vierde plaats binnen de behoeftepiramide treffen we de behoefte aan status en erkenning.

Men gaat in deze fase op zoek naar ruimte om aanvaard te worden door anderen, en respect af te dwingen.
Door het verhogen van aanzien ten opzichte van anderen, creëert men eveneens zelfrespect.

 

Ontwikkeling


Op de hoogste plaats in de piramide zet Maslow de behoefte aan ontwikkeling of zelfverwezenlijking.

Wanneer we als mens deze fase bereiken, wil dit zeggen dat alle voorgaande fases zijn bevredigd, en dat we nu de ruimte hebben gevonden om ons verder te ontwikkelen als mens.Dit kan bijvoorbeeld door het lezen van boeken, te studeren, maar ook door het delen van opgedane kennis met anderen.

Het aangaan van uitdagingen in het leven, alsook het creatief leren oplossen van conflicten of problemen hoort hier eveneens bij.

Maslow stelde dus dat elk mens dezelfde basisbehoeften nastreeft, met als doel de top van de piramide: zelfontwikkeling.

Deze fundamentele behoeften zijn bij elk individu aangeboren, en bij iedereen aanwezig.
Het verduidelijken en het in kaart brengen van behoeften is van grote waarde voor Marketeers, ondernemers, en zelfs voor verkopers.

 

Kan jouw onderneming hulp van een Business Coach gebruiken?

Neem contact op voor meer info of een vrijblijvende afspraak

 

Download dit GRATIS ebook vol Tips & Tricks voor ondernemers!

 
Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *